Skip to content

Pristupačnost: djelomično usklađeno

TotalEnergies se obvezuje da će svoje internet, intranet i ekstranet stranice i svoje softverske pakete staviti na raspolaganje u skladu s člankom 47. zakona br. 2005-102 od 11. veljače 2005.
U tu svrhu provodi sljedeće strategije i mjere:

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na www.totalenergies.hr .

Status usklađenosti

Veb sajt www.totalenergies.hr djelomično je u skladu s Općim smjernicama o pristupačnosti (RGAA), verzija 4.1 zbog neusklađenosti i izuzeća navedenih u nastavku.

Rezultati testiranja

Internetska stranica www.totalenergies.hr dizajnirana je uz pomoć tvornice internetskih stranica TotalEnergies koja tvrtki TotalEnergies omogućuje izradu različitih internetskih stranica iz iste strukture. Sve komponente koje se mogu objaviti od ove tvornice internetskih stranica vidljive su iz demonstratora.
Tvornica internetskih stranica obavila je opsežne radove u pogledu pristupačnosti, što znači da struktura svih internetskih stranica koje je dizajnirala tvornica internetskih stranica ima istu razinu pristupačnosti kao demonstrator.
Provedba revizije usklađenosti sa smjernicama RGAA za svaku od 194 internetske stranice (i više u budućnosti) koje je kreirala tvornica internetskih stranica bila bi nesrazmjerno opterećenje.
Stoga je revizija usklađenosti koju je proveo Atalan izvršena na demonstratoru, prezentacijskoj internetskoj stranici za tvornicu internetskih stranica. Otkriveno je sljedeće:

 • ispunjeno je 76% kriterija smjernica RGAA verzije 4.1.

Treba napomenuti da revizija nije uključivala reviziju uredničkog sadržaja internetske stranice (članaka, vijesti, događaja itd.). Kako bi se zajamčila dobra razina pristupačnosti za urednički sadržaj, Total je proveo sljedeće mjere:

 • provjeru da sučelje za uredničko ažuriranje omogućuje pristupačan prijenos sadržaja i integraciju pristupačne podrške za unos,
 • integraciju svih uredničkih pravila pristupačnosti u vodič za doprinose koji se daje uredničkim timovima,
 • radionice za pružanje informacija o uredničkoj pristupačnosti.
 • Digitalna uprava provela je nasumične revizije o pristupačnosti uredničkog sadržaja internetskih stranica koje je dizajnirala tvornica internetskih stranica s upozorenjima za voditelje internetskih stranica kada se utvrdi da postoji nepristupačan sadržaj.

Nepristupačan sadržaj

Informacije o neusklađenostima

Tijekom revizije pristupačnosti demonstratora utvrđeni su sljedeći kriteriji za neusklađenost:

 • 1.2    Ignorira li tehnološka podrška uspješno svaku dekorativnu oznaku?
 • 2.1    Ima li svaki internetski okvir naziv okvira?
 • 3.2    Je li na svakoj internetskoj stranici kontrast između boje teksta i boje pozadine dovoljno velik (osim u posebnim slučajevima)?
 • 3.3    Jesu li na svakoj internetskoj stranici boje koje se koriste na komponentama sučelja ili grafičkim elementima koji sadrže informacije dovoljno kontrastne (osim u iznimnim slučajevima)?
 • 7.1    Je li, po potrebi, svaka skripta kompatibilna s tehnološkom podrškom?
 • 7.3    Može li se svakom skriptom upravljati s pomoću tipkovnice i miša (osim u posebnim slučajevima)?
 • 8.7    Je li na svakoj internetskoj stranici svaka promjena jezika naznačena u izvornom kodu (osim u posebnim slučajevima)?
 • 8.9    Na svakoj internetskoj stranici oznake se ne bi trebale upotrebljavati samo za potrebe prezentacije. Poštuje li se to pravilo?
 • 9.1    Jesu li informacije na svakoj internetskoj stranici strukturirane odgovarajućom upotrebom naslova?
 • 9.2    Je li struktura dosljedna na svakoj internetskoj stranici (osim u posebnim slučajevima)?
 • 10.1    Koriste li se stilski listovi za upravljanje prezentacijom informacija na internetskoj stranici?
 • 10.10    Informacije na internetskoj stranici ne bi se smjele pružati samo s pomoću oblika, veličine ili mjesta. Primjenjuje li se ovo pravilo na smislen način?
 • 11.9    Je li naziv svakog gumba na svakom obliku relevantan (osim u posebnim slučajevima)?
 • 11.13    Može li se pogoditi rezultat obrasca za unos radi lakšeg automatskog popunjavanja korisničkih podataka?
 • 13.3    Ima li na svakoj internetskoj stranici preuzeti dokument, po potrebi, pristupačnu verziju (osim u posebnim slučajevima)?

Izuzeća od nesrazmjernog opterećenja

 • Ispravak grešaka u pogledu valjanosti koda (kriterij 8.2) izmjeren je i procijenjen kao nesrazmjerno opterećenje u trenutačnom stanju platforme.
 • Sljedeće komponente dostupne u tvornici internetskih stranica (treba napomenuti da te komponente nisu nužno prisutne na ovoj internetskoj stranici) nisu revidirane jer su se rijetko koristile, ili nisu ispravljene jer je ispravljanje predstavljalo preveliko opterećenje u odnosu na učestalost upotrebe tih komponenti:
  • Zvučni blok (ne koristi se često, nefunkcionalno)
  • Klizač za objave (ne koristi se često, uskoro će nestati)
  • Usporedna tablica (ne koristi se često, planira se redizajn)
  • Uvjetna pretraga (ne koristi se često, nefunkcionalno)
  • Stranica s popisom koji se može filtrirati (nesrazmjerno opterećenje)

Sadržaj koji ne podliježe obvezama u pogledu pristupačnosti

 • Alat Tealium za upravljanje kolačićima
 • Gumbi za dijeljenje AddThis
 • Sustav Google ReCaptcha
 • Reproduktor videozapisa Damdy (Wedia)

Izrada ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava izrađena 12.04.2021.

Tehnologije korištene za izradu www.totalenergies.hr 

 • HTML5
 • CSS
 • JavaScript
 • ARIA
 • CMS Drupal

Testno okruženje

Provjere prikaza sadržaja provedene su na temelju kombinacija referentne baze smjernica RGAA verzije 4.1, sa sljedećim verzijama:

 • Firefox 86
 • NVDA 2020.3
 • JAWS 2020
 • Android Talkback

Alati za ocjenjivanje pristupačnosti

 • Analizator kontrasta boja
 • Razvojni alati Firefox
 • Web Developer (Firefox dodaci)

Stranice demonstratora koje su podvrgnute provjerama usklađenosti.
Uzorak na kojem je provedena revizija obuhvaća obvezne stranice definirane smjernicama RGAA.

 1. Početna
 2. Kontakt
 3. Pravna obavijest
 4. Pristupačnost
 5. Karta mjesta
 6. Naslovnica s jednom poveznicom (vrtuljak)
 7. Digitalni grafički prikaz
 8. Blokovi revizije
 9. Pratite nas
 10. Poslovni članak
 11. Stranica s vijestima
 12. Popis vijesti
 13. Rezultati pretraživanja koji uključuju pojam „TotalEnergies”
 14. FAQ
 15. Predstavljanje tvornice internetskih stranica Total Energies

Povratne informacije i kontakt

Ako ne možete pristupiti sadržaju ili usluzi, obratite se osobi odgovornoj za [] za preusmjeravanje na pristupačnu alternativu ili dobivanje sadržaja u drugom obliku. 

Pravni lijekovi

Slijedite ovaj postupak u sljedećem slučaju.
Voditelja internetske stranice obavijestili ste o nedostatku pristupačnosti koji vam onemogućuje pristup sadržaju ili uslugama na portalu i niste dobili zadovoljavajući odgovor.