Skip to content

Što predstavlja Folia?

Folia je revolucionarno rješenje u obradi metala.

Linija proizvoda Folia predstavlja vodotopivu tekućinu na bazi biopolimera za obradu metala koja ne sadrži emulgatore niti mineralno ulje. Odlikuju je izvanredna svojstva hlađenja i podmazivanja. Namijenjena je obradi različitih vrsta metala (obojenih i neobojenih), pogodna kako za srednje teške operacije tako i za najteže strojne operacije.
Folia proizvodi su razvijeni s ciljem da pruže bolji učinak kako za operatera tako i za životnu sredinu. Upotrebom Folia proizvoda značajno se produžava životni vijek alata koji se koriste prilikom obrade.

Primjena Folia tekućina za obradu metala

Linija proizvoda Folia je prilagođena sljedećim operacijama obrade metala:

Struganje Bušenje Glodanje Urezivanje navoja Brušenje
Štancanje Sječenje Savijanje Rezanje Provlačenje

Koje su prednosti Folia proizvoda?

Folia predstavlja prvu i jedinu vodotopivu tekućinu za obradu metala koja ne sadrži mineralno ulje niti emulgatore i koja je razvijena korištenjem pionirske tehnologije i u čijoj formulaciji je klasično mineralno ulje uspješno zamijenjeno BIO POLIMERIMA.

Produžen životni vijek alata – omogućava do 30% uštede u budžetu za alat koji se troši prilikom procesa obrade metala i smanjuje broj zaustavljanja stroja uslijed čišćenja. Duži interval zamjene – tekućina se mijenja znatno rjeđe u usporedbi sa standardnim tekućinama za obradu metala i dolijevanje se vrši po potrebi u skladu s kontrolom koncentracije refraktormetrom. Omogućava sniženje potrošnje i ukupnih troškova. 
Folia je bazirana na sirovinama koje su obnovljive i sigurne za životnu sredinu. Proizvodi iz Folia asortimana nisu označeni kao opasni (nema piktograma).
Folia ne poznaje ograničenja po pitanju tvrdoće vode. Povećanje produktivnosti – operater može napraviti više obradnih komada za kraći vremenski interval u usporedbi sa standardnim tekućinama za obradu metala.
Osigurava komadima odlične završne obradne karakteristike. Lakše odmašćivanje.
Transparentna tekućina omogućava operateru kontrolu nad procesom obrade. Duži vremenski period zaštite komada od korozije.
Nema dima i ne dolazi do pojave pjenjenja. Čišći strojevi, podovi nisu skliski. Rizik od povreda za operatera koje nastaju prilikom pada je znatno manji.
Nema neugodnog mirisa – karakterističnog za pogone u metaloprerađivačkoj industriji. Folia u formulaciji ne sadrži bor i štetne komponente.
Štiti gumene dijelove. Štiti boju na strojevima.
Kompatibilno s uljima za klizne staze.  

Folia linija proizvoda

Novi proizvod Folia B 7000 omogućava bolji učinak kako za operatera tako i za životnu sredinu. Dalji razvoj linije proizvoda će omogućiti primjenu Folia  revolucionarnih tekućina u specifično zahtjevnim granama metaloprerađivačke industrije:

  • B serija – višenamjenski proizvod.
  • A serija – namijenjena specijalnim legurama koje se koriste u aero industriji
  • G serija – namijenjena operaciji brušenja.
  • F serija – namijenjena operaciji deformacije.

Kako biste se detaljnije informirali o prednostima upotrebe Folia proizvoda, slobodno kontaktirajte: